Информатика и рачунарство

пети разред

ПЕТИ РАЗРЕД

шести разред

ШЕСТИ РАЗРЕД

седми разред

СЕДМИ РАЗРЕД

осми разред

ОСМИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

роботика

РОБОТИКА

-секција за роботику-

ДАБАР

-међународно такмичење из информатичке писмености-

ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА

-одељењска заједница VI6-