Resultater 

Håndbok R110 Modellgrunnlag

Gjeldende versjon

Håndbok R110 Modellgrunnlag (arbeidsversjon R000) er publisert her:  https://store.vegnorm.vegvesen.no/r110 

Revisjon

Planen er å revidere håndboken årlig.
Du kan foreslå endringer i dette dokumentet.

Håndboken erstatter

UML-modelleringsprosjektet

Les om bakrunn for- og formålet med UML-modelleringsprosjektet her.
Les om publisering av filer fra prosjektet på GitHub her.

UML-modeller 

UML-modeller etableres for å organisere sammenhengene mellom- , og innholdet i, ulike dokumentasjonstyper på en standardisert måte. 

XSD-skjema

XSD-skjema brukes av programvareutviklere til å etablere eksporter av prosjekterte modeller med informasjon fra UML-modellene til åpne formater.

GML

Prosjekterte modeller kan eksporteres til GML-format i henhold til XSD-skjema.
GML-filer på .html-format kan vises i web-browser. Last ned filen først, åpne den deretter i web-browser. 

Testing

Vi ønsker at programvareutviklere tester praktisk bruk av XSD-skjema i sin programvare.

Noen firma har startet testingen, meld din interesse på e-post hvis du ønsker å teste.


Oversikt over UML-modeller, XSD-skjema, GML-testfiler, Miro-skisser og objektkodelister

Passord til Miro-skisser: VU532023

UML-XSD