Mobilmast på Vålarö?

Information inför omröstning på stämman i maj 2020

Bakgrund

Styrelsen har fått en förfrågan från Tele2 & Telenor om att etablera en ny mast på samfällighetens gemensamma mark för att förbättra det allmänna mobilnätet i området.

I detta ärende kan inte styrelsen fatta beslut eftersom det, enligt samfällighetslagen, krävs ett stämmobeslut med 2/3 majoritet för att tillåta detta. Om detta skall vi rösta om på den kommande stämman i maj 2020. Vill du veta mer så ta del av informationen nedan och har du frågor så skicka dem till Oskar Eriksson, se nedan.

I dagordningen för stämman 2020 kommer det att finnas en särskild punkt för denna omröstning och texten för denna punkt kommer att lyda (reservation för e v ändringar), se text nedan.

Hälsningar

Styrelsen

Bildtext: Denna text kommer att finnas i dagordningen i kallelsen till stämman 2020.
I texten finns en länk till lagtext. För att komma dit klicka här

Viktigt att du som skall rösta sätter dig in i frågan

I styrelsen är vi alla noviser när det gäller frågor kring mobilmaster och kan inte svara på frågor kring detta. ALL INFORMATION OCH FRÅGOR MÅSTE GÅ TILL FÖRETAGET SOM SKALL SÄTTA UPP MASTEN! Detta måste också vara gjort innan stämman.

För att hänvisa till entreprenörens information om masten och mastbygget så har styrelsen skapat denna "förmedlingssida" som du just nu tittar på.

Frågor skickas till !

Oskar Eriksson /projektledare

Mejladeress: oskar.eriksson@vinnergi.se

Telefonnummer: +46 725024 460

Oskar sammanställer eventuella frågor/svar som kommer in i ett dokument i katalogen som det hänvisas till nedan. På detta sätt behöver inte flera ställa samma frågor. Titta i detta dokument först! Kanske är er fråga redan besvarad? Frågor och svar sammanställs och tillfogas vart eftersom.


Information från entreprenören

Informationslänkar

  • Företaget hänvisar till följande katalog med dokument, se länk (klicka här)

  • Till Vålarö styrelse har följande information inkommit

    • Kommunen har godkänt bygglov (men OBS detta bygglov gäller endast om stämman godkänner bygget), se länk