ศูนย์อบรมและสัมมนา

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 02-640-7777 โทรสาร 02-640-7799

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา

ID LINE : mit.hrd01

VDO ติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

VDO แนะนำข้อสอบ / การสมัครสอบศูนย์กรุงเทพฯ

VDO เรื่องจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย

VDO01-จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย

VDO02-จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย

VDO03-จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย

VDO04-จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย