ทำเนียบวิทยากร

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ


ตำแหน่ง : วิทยาการอาวุโส

ตำแหน่ง : วิทยากร