ท่านสามารถทดลองทำข้อสอบ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

แนวข้อสอบแต่ละชุด มีจำนวน 50 ข้อ

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการอบรมติวสอบ เพื่อนำไปศึกษาข้อมูล ก่อนการทดลองทำแนวข้อสอบใบอนุญาตตัวแทน