สังคมศึกษา(ส32101)

คลิกเพื่อดูวิดีโอภูมิศาสตร์ประเทศไทย

คลิกดูวิดีโอภาคเหนือ

คลิกดูวิดีโอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกดูวิดีโอภาคตะวันออก

คลิกดูวิดีโอภาคตะวันตก

คลิกดูวิดีโอภาคกลาง

คลิกดูวิดีโอภาคใต้

การคำนวณเวลาโลก

คลิกดูวิดีโอการคำนวณเวลาโลก

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

คลิกดูวิดีโอเครื่องมือทางภูมิศาสตร์


1ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2ภาคเหนือ
4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3ภาคกลาง
5ภาคตะวันออก
5ภาคตะวันออก
6ภาคตะวันตก
7ภาคใต้