Gi gratis, trygge fødsler til kvinner i Månefjellene

Hjelp oss å gi flere kvinner mulighet til å føde trygt og gratis på klinikken. Når kvinner i dette området føder hjemme er det stor risiko for dødsfall, skader og infeksjoner. Det er viktig å få så mange som mulig til å komme til klinikken! En fødsel på klinikken koster rundt 200 kr.


Pengene dekker:

 • Fødselskontroller av mor før fødsel

 • HIV-test av mor før fødsel. Dersom mor har HIV får hun spesiell oppfølging for å hindre overføring av HIV fra mor til barn. Klinikken har svært god statistikk på dette - nesten ingen HIV-positive mødre overfører HIV til babyen.

 • Gratis fødsel i fødestue med dyktige ugandiske jordmødre som snakker samme språk. Vi dekker utgifter knyttet til komplikasjoner ved fødsel. Kvinnene får også nødvendige medisiner knyttet til fødselen.

 • Ambulanse til sykehus ved komplikasjoner / keisersnitt

 • Etterkontroll av både mor og barn. Oppfølging for å hindre blødning etter fødsel (vanlig dødsårsak)

 • Unge mødre: Spesiell oppfølging for å forhindre komplikasjoner. Disse får også ekstra rådgivning ved behov.

 • Gratis prevensjon

 • Mamma-pakker (håndkle, såpe, hansker, plast til fødesengen mm.)


Når mor føder på klinikken øker også sjansene for at familien:

 • Tar i bruk prevensjon og får info om familieplanlegging

 • Lar barnet delta i vaksinasjonsprogram

 • Lærer mer om bl.a ernæring, barns rettigheter, overgrep, kvinnehelse mm.

 • Kontakter klinikken for hjelp og rådgivning seinere

 • Benytter flere av klinikkens tjenester ved sykdom

 • Oppgi hvilket månedsbeløp du ønsker å bidra med. Èn fødsel koster rundt 200 kr.

 • Jeg sender deg informasjon om betaling mm.

Korona har gjort det dyrere å drive klinikken, og vi er sårbare for valuta-svingninger. Jeg og mine foreldre jobber på dugnad med 0 kr til markedsføring, administrasjon, korrupsjon osv. Hver eneste krone kommer frem! Vi får mye ut av pengene og er glade for all hjelp. Litt er mye bedre enn ingenting! Hver måned overfører jeg pengene direkte fra Norge til klinikken.


Betaling

Jeg sender ikke faktura, men stoler på at du betaler fast hver måned fra din nettbank. Slik betaler du:

 • Start et fast, månedlig trekk i nettbanken din. Èn fødsel koster rundt 200 kr.

 • Kontonummer: 91006116472 (Kontoeier er "Foreningen Mitandi")

 • Betalingsdato: Den 10. hver måned

 • lkke sett sluttdato på betalingen! Gi meg beskjed hvis du vil endre beløp slik at jeg vet hvor mye jeg har på konto hver måned :-)

Tusen takk!

Klinikken og biblioteket på Mitandi eksisterer takket være engasjerte enkeltmennesker i Norge som velger å bidra. Jeg er utrolig takknemlig; dette betyr mye for svært mange! Jeg og mine foreldre, Tore og Vigdis, jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver krone kommer frem, og vi får mye ut av pengene. Alle beløp er velkomne; litt er mye bedre enn ingenting!

Lurer du på noe? Send meg gjerne noen ord her, så svarer jeg snarest :-)

Vennlig hilsen
Christin Oldebråten