Fadderbarn på Mitandi

Takk for at du er fadder for skolebarn på Mitandi. Ditt fadderbarn får skoleutstyr og helsesjekk på klinikken hvert år. Halvparten av det du betaler går til biblioteket og klinikken slik at alle barn i området får drahjelp.

Dessverre tar vi ikke inn nye barn i fadderordningen for øyeblikket. Jeg håper du vil fortsette å støtte oss etter at ditt barn har gått ut av fadderordningen:

Barn merket med grønt i listen er ferdige på barneskolen og har gått ut av fadderordningen.


Slik betaler du for dine fadderbarn:

- Opprett fast, årlig trekk på 400 kr pr. barn den 10. okt 2022, 2023 osv...

- Kontonummer: 91006116456 i Storebrand Bank (Kontoeier: Foreningen Mitandi)

Tusen takk!

Klinikken og biblioteket på Mitandi eksisterer takket være engasjerte enkeltmennesker i Norge som velger å bidra. Jeg er utrolig takknemlig; dette betyr mye for svært mange mennesker! Jeg og mine foreldre, Tore og Vigdis, jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver krone kommer frem. Det lover jeg! Send meg gjerne noen ord, jeg svarer så raskt jeg kan :-)

Vennlig hilsen
Christin Oldebråten