Nytt bibliotek på Mitandi barneskole

Vinteren 22/23 samlet vi inn penger til nytt bibliotek på Mitandi barneskole. Pr. mars 23 er byggingen i full gang! Tore og Vigdis Oldebråten, mine foreldre, samarbeider med byggeleder Samuel og hans lokale håndtverkere som står for selve byggingen. Tidligere har Samuel og hans menn satt opp alle bygningene på klinikken, så vi vet at arbeidet som gjøres er bra. 

Det nye biblioteket vil bety veldig mye for barnas læring! Det blir plass til hele skoleklasser med rundt 80 barn og vi får større plass til å oppbevare skap med bøker. Ikke minst er det viktig med tett tak når regntiden begynner! 250.000 kr er satt av til det nye biblioteket. Vi jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon så hver krone  blir nå brukt til formålet. Dersom vi har penger til overs, vil dette gå til møbler, bøker, utstyr og vaskehjelp. Vakthold nattestid kan også bli aktuelt dersom vi etter hvert monterer solceller på takene slik at vi kan benytte lokalene på kveldstid også.

Bidragsytere til det nye biblioteket:


Vi ønsker også å bruke biblioteket til voksenopplæring for kvinner, samt kurs og seminarer i regi av klinikken. Viktige temaer er familieplanlegging & prevensjon, graviditet og fødsel, stell av barn, overgrep, stoffmisbruk, sykdommer, førstehjelp og andre ting.Bilder fra det gamle biblioteket:

Tusen takk!

Klinikken og biblioteket på Mitandi eksisterer takket være engasjerte enkeltmennesker i Norge som velger å bidra. Jeg er utrolig takknemlig; dette betyr mye for svært mange! Jeg og mine foreldre, Tore og Vigdis, jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver krone kommer frem, og vi får mye ut av pengene. Alle beløp er velkomne; litt er mye bedre enn ingenting!  

Lurer du på noe? Send meg gjerne noen ord her, så svarer jeg snarest :-) 

Vennlig hilsen
Christin Oldebråten