Програма

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Програма

Последна промяна: 26 април 2018 г.


27 април 2018 г. (петък)

08:30 - Отпътуване от Свищов


28 април 2018 г. (събота)

09:00 – 09:30 - Закуска

09:30 – 10:00 - Откриване на конференцията

10:00 – 11:00 - Работна сесия I (работа по секции)

11:00 – 11:15 - Кафе пауза

11:15 – 12:30 - Работна сесия ІІ (работа по секции)

12:30 – 13:00 - Закриване на конференцията


13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 – 18:30 – Свободно време

19:30 – Тържествена вечеря


29 април 2018 г. (неделя)

09:30 – 10:00 Закуска

10:30 - Отпътуване

СЕКЦИЯ 1

Модератори: доц. д-р Галина Захариева

доц. д-р Веселина Димитрова

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Здравко Любенов

гл. ас. д-р Даниела Илиева

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ

ПРОТЕКЦИОНИСТИЧНАТА ПОЛИТИКА НА САЩ- НАЧАЛО НА СВЕТОВНА ТЪРГОВСКА ВОЙНА ИЛИ ВОЙНА С КИТАЙ?

Людмила Василевна Сивак (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕС – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЗАЕТОСТ ИЛИ БЕЗРАБОТИЦА

Яна Николева Колева (3 курс, Русенски университет „Ангел Кънчев“)

МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

FEATURES OF DIRECT INTERNATIONAL INVESTMENTS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Александра Ивановна Дубовская (Каза́нский федера́льный университе́т, Русия, Еразъм + студент в Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА „НЕСТЛЕ” АД

Илияна Красимирова Костадинова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ИМИДЖ РЕГИОНА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ

Алина Олеговна Перепелица (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Русия, Еразъм + студент в Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

ТЪРГОВСКИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

доц. д-р Георги Маринов, докторант Цветомир Маринов (Икономически университет - Варна)


СЕКЦИЯ 2

Модератори: доц. д-р Драгомир Илиев

гл. ас. д-р Александър Шиваров

гл. ас. д-р Симеон Момчев

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Ивелина Гошова Иванова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ

Костадинка Петрова Шуманова (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Християна Милкова Венелинова (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ – ФАКТОРИ, ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

Наташа Михайлова Николова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ТРУДОВ ПАЗАР НА РУМЪНИЯ

Александър Димитров (Икономически университет - Варна)

РАЗВИТИЕ СТРАН В ЕРУ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОМУ МИРУ

Виктория Василевна Гостева (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Русия, Еразъм + студент в Стопанска академия - Свищов)

Място на провеждане

База за обучение и отдих "Проф. д-р ик. н. Минко Русенов"

с. Орешак, община Троян, област Ловеч

Управител: Иван Недялков

0884684568