Заявка

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Такса за участие

Таксата за участие в студентската научно-практическа конференция 27-29 април 2018 година е в размер на 40 лева.

Тя включва:

  • вечеря и нощувка на 27 април 2018 (петък);
  • закуска, обяд, вечеря и нощувка на 28 април 2018 (събота);
  • закуска на 29 април 2018 (неделя);
  • материали от конференцията; кафе паузи.

В таксата не се включват разходите за:

  • транспорт до и от мястото на конференцията (почивна база с. Орешак);
  • туристически такси и вход за посещения на обекти.

Тези разходи са за сметка на участниците.


Срокове

  • Срок за подаване на заявка за участие: 18 март 2018 г.
  • Одобряване на заявките за участие: 21 март 2018 г.