Архив: Конференция 2019 | Archive: Conference 2019

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria

 • 23-та конференция, 2019 година - 19-21 април, с. Орешак

(Новина) | (Снимки) | ( МИО Вечер на талантите 2019 )

 • 23-rd conference, 2019 - April 19-21, Oreshak village

( News ) | ( Photos ) | ( MIO Evening of Talent 2019 )


23-та НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

19-21 АПРИЛ 2019 г.


Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.

 2. Международни инвестиции.

 3. Международен туризъм.

 4. Международен маркетинг.

 5. Международна интеграция и търговия.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 22 март 2019 г.

 • Регистрация за участие - чрез формата в секцията Заявка

 • Одобряване на заявките за участие: 25 март 2019 г.

 • Срок за изпращане на докладите: 7 април 2019 г.

 • Получаване на рецензии на докладите: 17 април 2019 г.

 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 28 април 2019 г.

 • Изпращайте своите доклади и презентации на mio.conf@uni-svishtov.bg


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна

 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна

 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програма

Програма

Последна промяна: 18 април 2019 г.


19 април 2019 г. (петък)

09:00 - Отпътуване от Свищов

10:30 - 14:00 - Разходка в Ловеч

14:00 - Отпътуване за Троян

15:00 - Посещение в "Калинел" ЕООД

16:00 - Посещение в Музей на Народните Художествени Занаяти и Приложните Изкуства в Троян

19:30 - Вечеря в с. Орешак


20 април 2019 г. (събота)

08:30 – 09:15 - Закуска

09:30 – 09:45 - Откриване на конференцията

09:45 – 11:00 - Работна сесия I (работа по секции)

11:00 – 11:15 - Кафе пауза

11:15 – 12:30 - Работна сесия ІІ (работа по секции)

12:30 – 13:00 - Закриване на конференцията


13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 – 18:30 – Свободно време

19:30 – Тържествена вечеря


21 април 2019 г. (неделя)

09:30 – 10:00 - Закуска

10:30 - Отпътуване

СЕКЦИЯ 1 / SECTION 1

Модератори / Moderators:

  • доц. д-р Драгомир Илиев;

  • доц. д-р Веселина Димитрова;

  • гл. ас. д-р Даниела Илиева;

  • гл. ас. д-р Ивайло Петров;

  • гл. ас. д-р Симеон Момчев;

  • ас. д-р Недялка Александрова

МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ / INTERNATIONAL INVESTMENTS

ТЪРГОВСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ – ОБЗОР НА ПРОБЛЕМА

Цветомир Йосифов Маринов (докторант, Икономически университет - Варна)

ИКОНОМИЧЕСКОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Яна Николева Колева (4 курс, Русенски университет „Ангел Кънчев“)

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ / INTERNATIONAL TOURISM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ

Дария Стоянова (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ / INTERNATIONAL MARKETING

ПРИЛОЖИМОСТ НА МОДЕЛА УПСАЛА (1977, 2009) ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЕ В ГЛОБАЛНО СЪЗДАДЕНАТА ФИРМА

Маргарита Евгениева Михайлова (докторант, Стопанска академия - Свищов)

ИНОВАЦИИТЕ В БИОФАРМАЦИЯТА, КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР

Диляна Ивелинова Димитрова (4 курс, Русенски университет „Ангел Кънчев“)

СОЦИО-КУЛТУРНА СРЕДА В МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Александър Димитров Александров (4 курс, Икономически университет - Варна)


СЕКЦИЯ 2 / SECTION 2

Модератори / Moderators:

  • доц. д-р Галина Захариева;

  • доц. д-р Георги Маринов;

  • доц. д-р Валентина Макни;

  • доц. д-р Здравко Любенов;

  • гл. ас. д-р Йордан Нейков;

  • гл. ас. д-р Александър Шиваров;

  • гл. ас. д-р Николай Андреев

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ / INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES

ЗЛАТОТО КАТО ИНВЕСТИЦИЯ И РАЗВИТИЕТО МУ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФИНАНСОВ ПАЗАР

Деница Кръстева Кръстева (3 курс, Икономически университет - Варна)

DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

Anastasiia Serko (Kyiv National Economic University, Erasmus + student at Tsenov Academy of Economics - Svishtov)

BASIC THEORIES OF FDI AND THEIR APPLICATION

Anastasia Trepakova (Rostov State University of Economics, Erasmus + student at Tsenov Academy of Economics - Svishtov)

ОТРАЖЕНИЕ НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ОТ 2007 Г. ВЪРХУ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ РОДЕНИ МЕЖДУ МЕЖДУ 1981 И 1996 Г.

Милен Стефанов Стефанов (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ /INTERNATIONAL INTEGRATION AND TRADE

ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА СТОКИ И УСЛУГИ

Костадинка Петрова Шуманова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ОПТИМИЗИРАНО ТЪРГОВСКО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Виктория Александрова Бъзинска (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS TO THE FORMATION OF A DIGITAL ECONOMY

Tatiana Zakharova (Rostov State University of Economics, Erasmus + student at Tsenov Academy of Economics - Svishtov)

MЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО БАЛТИЙСКО МОРЕ В УСЛОВИЯТА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Красен Кирилов Георгиев (4 курс, Икономически университет - Варна)

FEATURES OF HARMONIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN FOREIGN COUNTRIES

Eliza Avetisyan (Russian-Armenian University, Armenia, Erasmus + student at Tsenov Academy of Economics - Svishtov)

OWNERSHIP CONCENTRATION IN THE CORPORATE SECTOR: WORLD EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE

Olha Rudenok (Vasyl` Stus Donetsk National University, Erasmus + doctoral student at Tsenov Academy of Economics - Svishtov)


Участници

Регистрирани участници

От Стопанска академия - Свищов

 1. Гл. ас. д-р Симеон Момчев

 2. Доц. д-р Галина Захариева

 3. Доц. д-р Здравко Любенов

 4. Доц. д-р Драгомир Илиев

 5. Гл. ас. д-р Ивайло Петров

 6. Гл. ас. д-р Йордан Нейков

 7. Гл. ас. д-р Николай Андреев

 8. Ас. д-р Иван Ангелов

 9. Емял Мехмедова

 10. Виктория Бъзинска - 3 курс

 11. Милен Стефанов - 3 курс

 12. Дария Стоянова - 3 курс

 13. Костадинка Шуманова - 4 курс

 14. Маргарита Михайлова - докторант

 15. Нина Славова - докторант

 16. Анастасия Серко - 3 курс (Киевски национален икономически университет)

 17. Анастасия Трепакова - магистър, 1 курс (Държавен икономически университет в Ростов)

 18. Татяна Захарова - магистър, 1 курс (Държавен икономически университет в Ростов)

 19. Елиза Аветисян - магистър, 1 курс (Руско-арменски (славянски) държавен университет)

 20. Олга Руденок - докторант (Донецки национален университет)


От Икономически университет - Варна:

 1. Доц. д-р Георги Маринов

 2. Доц. д-р Веселина Димитрова

 3. Доц. д-р Валентина Макни

 4. Гл. ас. д-р Александър Шиваров

 5. Цветомир Маринов - докторант

 6. Александър Александров - 4 курс

 7. Деница Кръстева - 3 курс


От Русенски университет "Ангел Кънчев":

 1. Гл. ас. д-р Даниела Илиева

 2. Яна Колева - 4 курс

 3. Диляна Димитрова - 4 курс


Такса за участие

Таксата за участие в студентската научно-практическа конференция 19-21 април 2019 година е в размер на 40 лева.

Тя включва:

 • вечеря и нощувка на 19 април 2019 (петък);

 • закуска, обяд, вечеря и нощувка на 20 април 2019 (събота);

 • закуска на 21 април 2019 (неделя);

 • материали от конференцията; кафе паузи.


В таксата не се включват разходите за:

 • транспорт до и от мястото на конференцията (почивна база с. Орешак);

 • туристически такси и вход за посещения на обекти.

Тези разходи са за сметка на участниците.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 22 март 2019 г.

 • Одобряване на заявките за участие: 25 март 2019 г.

Място на провеждане

База за обучение и отдих "Проф. д-р ик. н. Минко Русенов"

с. Орешак, община Троян, област Ловеч

Управител: Иван Недялков

0884 684 568


23RD ANNUAL STUDENT CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations

APRIL 19-21, 2019


The Department of International Economic Relations organizes its 23rd Scientific Conference for Students and PhD Students in the field of International Economic Relations, entitled "Global and Regional Dimensions of International Economic Relations".

The conference will take place on April 19-21, 2019 at the Academy’s Training and Recreation Center “Prof. Dr. Minko Rusenov”, Oreshak, Troyan municipality, Lovech region.

Topics:

  1. International economic crises.

  2. International investment.

  3. International tourism.

  4. International marketing.

  5. International integration and trade.


Important dates:

  • Deadline for submission of application form: March 22, 2019

  • Registration for participation - via the form in the Application section

  • Approval of applications: March 25, 2019

  • Deadline for submitting reports: April 7, 2019

  • Peer review of reports: April 17, 2019

  • Deadline for receiving final reports: April 28, 2019

  • Send your reports and presentations to mio.conf@uni-svishtov.bg


Organizers:

Department of International Economic Relations at the Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Department of International Economic Relations at the University of Economics - Varna

Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse


Program Committee:

  • Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph. D. - Head of Department of International Economic Relations at the Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

  • Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D. - Department of International Economic Relations at the University of Economics - Varna

  • Prof. Dyanko Minchev, Ph. D. - Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse

Program

Last modified: April 18, 2019


April 19, 2019 (Friday)

09:00 - Departure from Svishtov

10:30 - 14:00 - Sightseeing in Lovech

14:00 - Departure to Troyan

15:00 - Visit to Kalinel Ltd

16:00 - Visit to the Museum of Folk Arts Crafts and Applied Arts in Troyan

19:30 - Dinner in the village of Oreshak


April 20, 2019 (Saturday)

08:30 - 09:15 - Breakfast

09:30 - 09:45 - Opening of the conference

09:45 - 11:00 - Working session 1 (work in sections)

11:00 - 11:15 - Coffee Break

11:15 - 12:30 - Working session 2 (work in sections)

12:30 - 13:00 - Closing of the conference


13:00 - 13:30 - Lunch

13:30 - 18:30 - Leisure time

19:30 - Dinner


April 21, 2019 (Sunday)

09:30 - 10:00 - Breakfast

10:30 - Departure


Registered participants

From Tsenov Academy of Economics - Svishtov

 1. Head Assist. Simeon Momchev, Ph. D.

 2. Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph. D.

 3. Assoc. Prof. Zdravko Lyubenov, Ph. D.

 4. Assoc. Prof. Dragomir Iliev, Ph. D.

 5. Head Assist. Ivaylo Petrov, Ph. D.

 6. Head Assist. Yordan Neykov, Ph. D.

 7. Head Assist. Nikolay Andreev, Ph. D.

 8. Assist. Ivan Angelov, Ph. D.

 9. Emyal Mehmedova

 10. Victoria Bouzinska - 3rd year student

 11. Milen Stefanov - 3rd year student

 12. Daria Stoyanova - 3rd year student

 13. Kostadinka Shumanova - 4th year student

 14. Margarita Mihaylova - a doctoral student

 15. Nina Slavova - a doctoral student

 16. Anastasiia Serko - 3rd year student (Kyiv National Economic University)

 17. Anastasiia Trepakova - 1st year master's student (Rostov State University of Economics)

 18. Tatiana Zakharova - 1st year master's student (Rostov State University of Economics)

 19. Eliza Avetisyan- 1st year master's student (Russian – Armenian (Slavonic) University)

 20. Olha Rudenok - a doctoral student (Vasyl` Stus Donetsk National University)


From University of Economics - Varna

 1. Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D.

 2. Assoc. Prof. Veselina Dimitrova, Ph. D.

 3. Assoc. Prof. Valentina Makni, Ph. D.

 4. Head Assist. Aleksandar Shivarov, Ph. D.

 5. Tsvetomir Marinov - a doctoral student

 6. Aleksandar Aleksandrov - 4th year student

 7. Denitsa Krusteva - 3rd year student


From University of Ruse

 1. Head Assist. Daniela Ilieva, Ph. D.

 2. Yana Koleva - 4th year student

 3. Dilyana Dimitrova - 4th year student


Participation Fee

The fee for participation in the student scientific conference 19-21 April 2019 is 20 Euro.

The fee includes:

 • dinner and accommodation on April 19, 2019 (Friday);

 • 3 meals and accommodation on April 20, 2019 (Saturday);

 • breakfast on April 21, 2019 (Sunday);

 • conference materials; coffee breaks.


The fee does not include the cost of:

 • transport to and from the conference venue (the training base at Oreshak village);

 • tourist taxes and entrance fees.

These costs are at the expense of the participants.


Important dates

 • Deadline for submission of application: March 22, 2019

 • Deadline for approval of applications: March 25, 2019

Location

Training and Recreation Base "Prof. Dr. Minko Rusenov"

Oreshak, Troyan municipality, Lovech district

Manager: Ivan Nedyalkov

Phone: + 359 884 684 568