Архив: Конференция 2018 | Archive: Conference 2018

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria

 • 22-ра конференция 2018 година - 27-29 април, с. Орешак

(Новина) | (Снимки)

 • 22-nd conference 2018 - April 27-29, Oreshak village

(News) | (Photos)


22-ра НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

27-29 АПРИЛ 2018 г.


Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.

 2. Международни инвестиции.

 3. Международен туризъм.

 4. Международен маркетинг.

 5. Международна интеграция и търговия.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 18 март 2018 г.

 • Регистрация за участие - чрез формата в секцията "Заявка"

 • Одобряване на заявките за участие: 21 март 2018 г.

 • Срок за изпращане на докладите: 8 април 2018 г.

 • Получаване на рецензии на докладите: 16 април 2018 г.

 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 25 април 2018 г.

 • Изпращайте своите доклади и презентации на mio.svishtov@gmail.com


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна

 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна

 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програма

Последна промяна: 26 април 2018 г.


27 април 2018 г. (петък)

08:30 - Отпътуване от Свищов


28 април 2018 г. (събота)

09:00 – 09:30 - Закуска

09:30 – 10:00 - Откриване на конференцията

10:00 – 11:00 - Работна сесия I (работа по секции)

11:00 – 11:15 - Кафе пауза

11:15 – 12:30 - Работна сесия ІІ (работа по секции)

12:30 – 13:00 - Закриване на конференцията


13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 – 18:30 – Свободно време

19:30 – Тържествена вечеря


29 април 2018 г. (неделя)

09:30 – 10:00 Закуска

10:30 - Отпътуване

СЕКЦИЯ 1

Модератори: доц. д-р Галина Захариева

доц. д-р Веселина Димитрова

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Здравко Любенов

гл. ас. д-р Даниела Илиева

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ

ПРОТЕКЦИОНИСТИЧНАТА ПОЛИТИКА НА САЩ- НАЧАЛО НА СВЕТОВНА ТЪРГОВСКА ВОЙНА ИЛИ ВОЙНА С КИТАЙ?

Людмила Василевна Сивак (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕС – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЗАЕТОСТ ИЛИ БЕЗРАБОТИЦА

Яна Николева Колева (3 курс, Русенски университет „Ангел Кънчев“)

МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

FEATURES OF DIRECT INTERNATIONAL INVESTMENTS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Александра Ивановна Дубовская (Каза́нский федера́льный университе́т, Русия, Еразъм + студент в Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА „НЕСТЛЕ” АД

Илияна Красимирова Костадинова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ИМИДЖ РЕГИОНА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ

Алина Олеговна Перепелица (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Русия, Еразъм + студент в Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

ТЪРГОВСКИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

доц. д-р Георги Маринов, докторант Цветомир Маринов (Икономически университет - Варна)


СЕКЦИЯ 2

Модератори: доц. д-р Драгомир Илиев

гл. ас. д-р Александър Шиваров

гл. ас. д-р Симеон Момчев

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Ивелина Гошова Иванова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ

Костадинка Петрова Шуманова (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Християна Милкова Венелинова (3 курс, Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ – ФАКТОРИ, ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

Наташа Михайлова Николова (4 курс, Стопанска академия - Свищов)

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ТРУДОВ ПАЗАР НА РУМЪНИЯ

Александър Димитров (Икономически университет - Варна)

РАЗВИТИЕ СТРАН В ЕРУ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОМУ МИРУ

Виктория Василевна Гостева (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Русия, Еразъм + студент в Стопанска академия - Свищов)


Участници

От Стопанска академия "Димитър А. Ценов" Свищов

 1. доц. д-р Галина Захариева

 2. доц. д-р Здравко Любенов

 3. доц. д-р Драгомир Илиев

 4. гл. ас. д-р Симеон Момчев

 5. ас. д-р Иван Ангелов

 6. Емял Мехмедова

 7. Костадинка Шуманова - студент, 3 курс (Направление 2. Международни инвестиции)

 8. Християна Венелинова - студент, 3 курс (Направление 2. Международни инвестиции)

 9. Ивелина Иванова - студент, 4 курс (Направление 2. Международни инвестиции)

 10. Людмила Сивак - студент, 4 курс (Направление 1. Международни икономически кризи)

 11. Наташа Николова - студент, 4 курс (Направление 2. Международни инвестиции)

 12. Илияна Костадинова - студент, 4 курс (Направление 4. Международен маркетинг)

 13. Александра Дубовская - Еразъм студент (Направление 2. Международни инвестиции)

 14. Виктория Гостева - Еразъм студент (Направление 5. Международна интеграция и търговия)

 15. Алина Перепелица - Еразъм студент (Направление 4. Международен маркетинг)

 16. Вилиана Владимирова - студент, 3 курс (Направление 3. Международен туризъм)

 17. Моника Колева - студент, 4 курс (Направление 1. Международни икономически кризи)

 18. Йордан Маринов - студент, 4 курс (Направление 2. Международни инвестиции)

 19. Тунай Гафуров - студент, 4 курс (Направление 5. Международна интеграция и търговия)

 20. Юлия Дувалова - Еразъм студент (Направление 1. Международни икономически кризи)

 21. Денис Хорбан - Еразъм студент

 22. Олександър Бурлака - Еразъм студент

 23. докторант Диана Ефтимова


От Икономически университет - Варна

 1. доц. д-р Георги Маринов

 2. доц. д-р Веселина Димитрова

 3. гл. ас. д-р Александър Шиваров

 4. гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

 5. докторант Цветомир Маринов (Направление 5. Международна интеграция и търговия)

 6. Александър Димитров - студент, 3 курс (Направление 4. Международен маркетинг)


От Русенски университет "А. Кънчев"

 1. гл. ас. д-р Даниела Илиева

 2. Яна Колева - студент, 3 курс (Направление 1. Международни икономически кризи)

Такса за участие

Таксата за участие в студентската научно-практическа конференция 27-29 април 2018 година е в размер на 40 лева.

Тя включва:

 • вечеря и нощувка на 27 април 2018 (петък);

 • закуска, обяд, вечеря и нощувка на 28 април 2018 (събота);

 • закуска на 29 април 2018 (неделя);

 • материали от конференцията; кафе паузи.

В таксата не се включват разходите за:

 • транспорт до и от мястото на конференцията (почивна база с. Орешак);

 • туристически такси и вход за посещения на обекти.

Тези разходи са за сметка на участниците.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 18 март 2018 г.

 • Одобряване на заявките за участие: 21 март 2018 г.