Архив: Конференция 2017 | Archive: Conference 2017

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria

 • 21-ва конференция 2017 година - 21-23 април, с. Орешак

(Новина) | (Снимки) | ( МИО Вечер на талантите 2017 )

 • 21-st conference 2017 - April 21-23, Oreshak village

(News - in Bulgarian) | (Photos) | ( MIO Evening of Talent 2017 )


21-ва НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

21-23 АПРИЛ 2017 г.


Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.

 2. Международни инвестиции.

 3. Международен туризъм.

 4. Международен маркетинг.

 5. Международна интеграция и търговия.


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна

 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна

 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 12 март 2017 г.

 • Заявки се подават чрез формата в секцията "Заявка за участие"

 • Одобряване на заявките за участие: 15 март 2017 г.

 • Срок за изпращане на докладите: 31 март 2017 г.

 • Изпращане на рецензии на докладите: 13 април 2017 г.

 • Изпращайте своите доклади и презентации на mio.svishtov@gmail.com


Програма

Последна промяна: 20 април 2017 г.

21 април 2017 г. (петък)

10:30 - Отпътуване от Свищов

22 април 2017 г. (събота)

09:00 – 09:30 - Закуска

09:30 – 10:00 - Откриване на конференцията

10:00 – 11:00 - Работна сесия I (работа по секции)

11:00 – 11:15 - Кафе пауза

11:15 – 12:30 - Работна сесия ІІ (работа по секции)

12:30 – 13:00 - Закриване на конференцията


13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 – 18:30 – Свободно време

19:30 – Тържествена вечеря

22:00 - #mioconferencebeatboxcontest2017


23 април 2017 г. (неделя)

09:30 – 10:00 Закуска

10:30 - Отпътуване


Участници

От Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

 1. гл. ас. д-р Симеон Момчев

 2. доц. д-р Здравко Любенов

 3. доц. д-р Драгомир Илиев

 4. гл. ас. д-р Йордан Нейков

 5. ас. д-р Ивайло Петров

 6. ас. д-р Иван Ангелов

 7. Емял Мехмедова - инспектор катедра

 8. Надежда Цочева - докторант - с доклад

 9. Боряна Паришева - 4 курс - с доклад

 10. Маргарита Кънева - 4 курс - с доклад

 11. Мария Вълканова - 4 курс - с доклад

 12. Людмил Гатев - 4 курс - с доклад

 13. Дона Мирчева - 4 курс - с доклад

 14. Стела Борисова - 4 курс - с доклад

 15. Десислава Петрова - 3 курс - с доклад

 16. Илияна Костадинова - 3 курс - с доклад

 17. Кристиана Димитрова - 3 курс - с доклад

 18. Милена Георгиева - 3 курс - с доклад

 19. Тунай Гафуров - 3 курс - с доклад

Ралица Тодорова - 4 курс - с доклад

Борислав Боянов - докторант - с доклад

Диана Ефтимова - докторант - с доклад


От Русенски университет "А. Кънчев"

 1. гл. ас. д-р Даниела Илиева

 2. Десислава Илиева - магистър - с доклад

 3. Александра Химонас - 4 курс - с доклад

 4. Маноела Петрова - 4 курс - с доклад

От Икономически университет - Варна

 1. доц. д-р Георги Маринов

 2. гл. ас. д-р Александър Шиваров

 3. ас. Недялка Александрова

 4. ас. Ирина Кънчева

 5. Мария Стойкова - 4 курс - с доклад

 6. Цвета Янкова - 4 курс - с доклад

 7. Пламена Чурова - 4 курс - с доклад

 8. Иво Петров - 4 курс - с доклад

Гости:

 1. проф. д-р ик. н. Иван Стойков

 2. д-р Мариела Вакинова-Петрова


Регламент: До 10 минути за представяне, 5 минути за въпроси и дискусия (общо 15 минути на участник)


СЕКЦИЯ 1

Модератори: проф. дин Иван Стойков

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Веселина Димитрова

доц. д-р Здравко Любенов

гл. ас. д-р Даниела Илиева

Технически секретар: ас. д-р Иван Ангелов


МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ

ЕФЕКТИТЕ ОТ BREXIT ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Боряна Тодорова Паришева


МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

РИСК ПРИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Десислава Огнянова Петрова


МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ

СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА „БАВЕН ТУРИЗЪМ”

Милена Петрова Георгиева

ЕКОТУРИЗЪМ – ПЪТЕШЕСТВИЕ, НАЧИН НА ЖИВОТ И МИСЛЕНЕ

Кристиана Николаева Димитрова

ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ

Десислава Йорданова Илиева


МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

ФРАНЧАЙЗИНГЪТ - УСПЕШНА ФОРМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА ЧУЖД ПАЗАР

Маноела Деянова Петрова


МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Мария Вълканова Вълканова

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ЗА СТРАНИТЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУ САЩ И ЕС (ТПТИ)

Цвета Маринова Янкова

CETA – ВСЕОБХВАТНО ИКОНОМИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВСЕОБХВАТНО ИКОНОМИЧЕСКО БРОЖЕНИЕ?

Надежда Панчева Цочева

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА INDITEX GROUP- ZARA ПРИ НАВЛИЗАНЕ НА НОВИ ПАЗАРИ

Мария Николаева Стойкова


СЕКЦИЯ 2

Модератори: доц. д-р Драгомир Илиев

гл. ас. д-р Александър Шиваров

гл. ас. д-р Симеон Момчев

гл. ас. д-р Йордан Нейков

ас. Недялка Александрова

Технически секретар: ас. д-р Ивайло Петров

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ

БРЕКЗИТ - ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ

Иво Веселинов Петров


МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

ЗАЩО НЯМА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ?

Тунай Зюнеб Гафуров


МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ

ТОП ТРИ НАЙ – ПОСЕЩАВАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В СВЕТА

Илияна Красимирова Костадинова

БАВНИЯТ ТУРИЗЪМ КАТО НОВА ФОРМА НА ТУРИЗЪМ

Людмил Пламенов Гатев

БЪДЕЩЕТО НА КОСМИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ

Маргарита Димитрова Кънева


МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

ЗАКОНИТЕ НА БРАНДИНГА И ТЯХНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ

Александра Константинос Химонас


МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС – ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ЕС

Ралица Валериева Тодорова

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕВРОЗОНАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Стела Петрова Борисова

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИНФЛАЦИЯ НА ИТАЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008- 2016 Г.

Пламена Илкова Чурова

ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА– КАРТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Дона Петева Мирчева


Такса за участие

Таксата за участие в студентската научно-практическа конференция 21-23 април 2017 година е в размер на 40 лева.


Тя включва:

 • вечеря и нощувка на 21 април (петък);

 • закуска, обяд, вечеря и нощувка на 22 април (събота);

 • закуска на 23 април (неделя);

 • материали от конференцията; кафе пауза.


В таксата не се включват разходите за:

 • транспорт до и от мястото на конференцията (почивна база с. Орешак);

 • туристически такси и вход за посещения на обекти.

Тези разходи са за сметка на участниците.