Архив: Конференция 2014 | Archive: Conference 2014

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria

(новина) | (снимки)


"Съвременни аспекти в международните икономически отношения"


Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов организира за 18-та поредна година студентска научно-практическа конференция.

През 2014 година конференцията се проведе на 25, 26 и 27 април и включи освен студентите от едноименната специалност и участници от Икономическия университет - Варна.

Тематични направления:

1. Международен туризъм.

2. Международни инвестиции.

3. Международна търговия и маркетинг.