Архив

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

(новина) | (снимки)


(новина) | (снимки)


(новина) | (снимки)


(новина) | (снимки)


  • 17-та Конференция 2013 година - 10-11 юли , Дряново

(снимки)