Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

22-ра НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

27-29 АПРИЛ 2018 г.


Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.
 2. Международни инвестиции.
 3. Международен туризъм.
 4. Международен маркетинг.
 5. Международна интеграция и търговия.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 18 март 2018 г.
 • Регистрация за участие - чрез формата в секцията "Заявка"
 • Одобряване на заявките за участие: 21 март 2018 г.
 • Срок за изпращане на докладите: 8 април 2018 г.
 • Получаване на рецензии на докладите: 16 април 2018 г.
 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 25 април 2018 г.
 • Изпращайте своите доклади и презентации на mio.svishtov@gmail.com


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов
 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна
 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна
 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе