Bli medlem

Minising Tromøy, en KFUK-KFUM-avdeling, tar gjerne i mot nye barn som medlemmer. Hos oss kan alle fra barnehagealder til utgangen av 7.trinn på skolen være medlem.

For å bli medlem (eller få oppdatert medlemsinformasjon i våre systemer), fyll ut registreringsskjema.

Spond benyttes for å dele informasjon, påmelding til aktiviteter etc.


Priser og informasjon om medlemsskapet:

  • Medlemskap i Minising, Tweensing, Klubben og Skogvokterne koster 200 kr i halvåret.
  • Medlemsskap i Baluba koster 100 kr i halvåret.
  • Søskenmoderasjon på 50%.
  • Medlemsskap i KFUK-KFUM koster 200 kr i året.
  • Medlemsskap faktureres halvårlig.
  • Giro sendes ut sentralt fra KFUK-KFUM, som vi er medlemmer av.