MINH LONG HOLDING

Tập đoàn Minh Long hoạt động đa ngành hiệu quả - bền vững

Minh Long Holding là một tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 13 công ty thành viên bao gồm 13 lĩnh vực khác nhau: tài chính, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, nông nghiệp, truyền thông.


Minh Long là tập đoàn hàng đầu cung cấp cho các công ty các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 – mạng lưới công nghệ kinh tế chia sẻ, tạo dựng cộng đồng khách hàng và những nhà hợp tác cùng phát triển bền vững, lớn mạnh.

Với bốn ngành chủ lực cùng các lĩnh vực khác, diện mạo của Minh Long Holding ngày hôm nay gồm: 01 Tổng công ty.

01 Ủy ban ngành.

Hơn 13 đơn vị trực thuộc và công ty hạt nhân Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Minh Long Holding đã và đang từng bước định hình rõ nét với các Chiến lược phát triển cụ thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, sẵn sàng nhất cho định hướng trở thành Tập đoàn tư nhân đa ngành hoạt động hiệu quả - bền vững theo mô hình Quản trị tập trung, điều hành phân cấp.

Phương châm “Quản trị chuẩn mực - Kiểm soát trách nhiệm - Điều hành chuyên nghiệp”.

Tầng 7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0246.219.6189 - 0246.291.6398

Email: minhlongholdings@gmail.com