Mindfulness MBSR


Mindfulnessin tärkein viesti on seuraava: Kun kykenemme olemaan läsnä tässä hetkessä, olemme tietoisempia tämän hetken ainutlaatuisuudesta ja meille avoimina olevista mahdollisuuksista.”

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on lääketieteen professori Jon Kabat-Zinnin lähes 40 vuotta sitten kehittämä menetelmä. Jon Kabat-Zinn perusti vuonna 1979 Massachusettsin yliopistosairaalassa stressiklinikan alun perin kroonisesti sairaiden potilaiden hoitamiseksi. Mindfulness MBSR -menetelmää on tieteellisesti tutkittu ja se on tehokkaaksi todettu menetelmä mm. stressin, fyysisten kipujen, ahdistus- ja masennusoireiden, univaikeuksien ja uupumuksen helpottumiseen. Menetelmää käytetään laajasti ympäri maailmaa mm. terveydenhuollossa, kouluissa ja yritysmaailmassa.

Mindfulness MBSR -menetelmän perusta ovat yksinkertaiset meditaatioharjoitukset, joiden avulla harjoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Harjoitteet voidaan jakaa muodollisiin ja epämuodollisiin harjoituksiin. Muodollisia harjoitteita ovat mm. istumameditaatio, kehomeditaatio, mindfulness jooga ja kävelymeditaatio. Epämuodollisessa harjoituksessa voit valita minkä tahansa arkiaskareen, jota teet tietoisesti keskittyen. Menetelmän taustalla on tuhansien vuosien aikana hyvin toimiviksi havaitut harjoitteet, joilla on pitkät perinteet mm. joogassa ja buddhalaisuudessa. Voit tehdä harjoitteita riippumatta omasta elämänkatsomuksestasi, sillä mieli toimii meillä kaikilla ihmisillä samalla tavalla.

Hyödyllisiä linkkejä

https://www.umassmed.edu/cfm/

https://mindfulness.fi/