29. august 2018

i

Mindelunden for Danmarks Frihedskamp 1940 – 45

Program for 29. august 2018 i Mindelunden

- 75 året for 29. august 1943 -

Højtideligheden starter kl. 14.00

Indmarch af faner og flag

Velkomst v/formanden for De Allierede Danske Våbenfæller - Jan Kaare Christensen

Fællessang med korledsagelse: Frihedssangen ”En vinter lang og mørk og hård”

Formanden for Frihedskampens Mindefond, Christian Eugen-Olsen taler

Frihedskampens Mindefond lægger krans

v/ Chr. Eugen-Olsen og Ida Seehusen

De Allieredes Danske Våbenfæller lægger krans

v/ Karin Søemod og Jan Kaare Christensen

Københavnske Soldaterforeningers Samvirke lægger krans

v/ Søren Konradsen

Danske Livregiments Sangkor fremfører: ”En lærke letted”

Afslutning v/formanden for Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

Fællessang med korledsagelse: ”Altid frejdig når du går”

Faner og flag føres ud

29. august 2018 i Mindelunden for Danmarks Frihedskamp 1940-45 er arrangeret af Frihedskampens Mindefond

Link til hjemmesiden for De Allierede Danske Våbenfæller: www.dadv.dk

Link til Danske Soldaterforeningers samvirke: www.soldatersamvirke.dk

opdateret: 17-05-2018