Milieuzorg

Epe

Doel

De vereniging heeft als doel de bescherming en het beheer van natuur, landschap en milieu, alles in de ruimste zin. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • kritische en constructieve begeleiding van het overheidsbeleid op dit gebied;

  • stimulering, coördinatie en ondersteuning van de activiteiten van groepen of personen die op dit terrein werkzaam zijn;

  • mobilisatie van de publieke opinie over zaken die op dit gebied betrekking hebben;

  • het bevorderen van milieubewust gedrag door educatie, voorlichting en informatie.

(verkorte versie van de doelstellingen opgenomen in de statuten van de vereniging op 1 februari 1995)