Портфолио

на Милена Маврова

"Да си учител е майсторство,

то не е обикновен занаят,

нещо повече- то е цяло изкуство."

Ангел Грънчаров