Hälsoekonomisk utvärdering - metod och tillämpningar

Köp den t.ex. hos Studentlitteratur, Bokus, Adlibris.

Syftet med boken är att introduera hälsoekonomiska utvärderingsmetoder med fokus på kostnads-effektivitetsanalys utan krav på förkunskaper eller tidigare studier inom ekonomi eller hälsovetenskap. Kan användas som lärobok på kurser i hälsoekonomisk utvärdering, men kan också vara av värde för t.ex. kliniker som vill få en grundläggande förståelse för vad hälsoekonomiska studier innebär och hur de kan tolkas och förstås.

Errata

Uppdateras.

Övningsuppgifter

Excel-filer med ett antal enklare övningsuppgifter kopplat till kapitel 3 till 7 i boken.

Kapitel 3: Frågor - Lösningsförslag

Kapitel 4: Frågor - Lösningsförslag

Kapitel 5: Frågor - Lösningsförslag

Kapitel 6: Frågor - Lösningsförslag

Kapitel 7: Frågor - Lösningsförslag