Midnight Sun Burlesque

Midnight Sun Burlesque on rovaniemeläinen burleskiyhdistys. Tuotamme burleskiesityksiä ja -tapahtumia omaksi ja muiden iloksi. Tarkoituksenamme on tuoda yhteen pohjoisia burleskin harrastajia ja mahdollistaa lajin harrastaminen Rovaniemellä ja lähialueilla. Jos olet kiinnostunut burleskin harrastamisesta ja yhdistykseen liittymisestä

tai haluat tilata meiltä ohjelmaa tapahtumaasi tai ehdottaa muuta yhteistyötä

ota yhteyttä sähköpostitse midnightsun.burlesque@gmail.com


In English

Midnight Sun Burlesque is a burlesque group located in Rovaniemi, Finland. We produce burlesque shows and events to our own and for others amusement. Our purpose is to bring together northern burlesquers and enable burlesque as a hobby in Rovaniemi and in nearby areas. If you re interested in burlesque and wish to join the association

or want us to perform in your event or want to propose a collaboration with us

contact us via e-mail midnightsun.burlesque@gmail.com

© Midnight Sun Burlesque ry