Memorias

A continuación se anexan las memorias de este evento organizado por Grupo Microeconomía Aplicada.

Memorias Seminario GrupoMicro JUL2018.docx

Presentación Modelo de programación lineal usos del suelo Riogrande .pptx
Cocibolca SWAT .ppt
Presentación seminario JDO.ppt
JeffersonValencia_CIAT_Evento_Medellín.pptx
Presentacion_MEG COWS_SeminarioInternal_DT & CV.pptx
Seminario UDA, 2018-Natalia Uribe.pptx