Καλώς ήρθατε στις σελίδες της Γ' και Δ' τάξης της Εκπ/κής Αποθήκης

Η Εκπαιδευτικη Αποθηκη

Όπως είναι φυσικό, καθώς αυτό το τμήμα της Εκπ/κής Αποθήκης είναι υπό κατασκευή, δεν υπάρχει ακόμα υλικό για να χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ' και Δ'

Ο στόχος αυτού του ιστότοπου είναι η συγκέντρωση και ταξινόμηση διδακτικών πρακτικών και προσεγγίσεων που έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς, και βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορους ιστότοπους, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η επαναχρησιμοποίησή τους. Αν κατά λάθος βρεθήκατε εδώ και υπάρχει κάτι που σας φαίνεται χρήσιμο, μη διστάσετε να το δοκιμάσετε, να το τροποποιήσετε και να το μοιραστείτε, όπως λέει και η σχετική άδεια Creative Commons, απαγορεύεται όμως να το εκμεταλλευτείτε εμπορικά.

Ότι υπάρχει σε αυτόν τον ιστότοπο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'. Δηλαδή, διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.