TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00005

Kedvezményezett neve:

Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség

Projekt címe:

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Mezőgyán településen

Szerződött támogatás összege:

5.498.976.- Ft

Támogatás mértéke:

100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Mezőgyán községben elengedhetetlenné vált a szociális alapszolgáltatások hatályos törvényi és hatósági előírásoknak, szabályoknak, ellátotti szükségleteknek megfelelő fejlesztése, a megfelelő színvonalú ellátást, a munkahelyi körülményeket javító berendezési gondozói és irodai eszközökkel, valamint gépjárművel történő felszerelése. A fejlesztéssel érintett szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás. A szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők kivétel nélkül mindannyian hátrányos helyzetűek, nagy arányban munkanélküliek, segélyekben és egyéb szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból, illetve a minimálbér szintjét nem vagy alig elérő juttatásokból élnek. A projekt eredményeképpen kezdetben kiegyenlítődnek, majd hosszabb távon javulnak a területi különbségek. Mindeközben mindvégig biztosítottá válik az egyenlő esélyű hozzáférés a megfelelő minőségű és színvonalú szolgáltatáshoz, hozzájárulva ezzel a (idős / elesett személyekkel szembeni) szegregáció elleni küzdelemhez. A fejlesztéssel érintett szolgáltatások révén elért ellátottak életkörülményei, társadalmi kapcsolatai javulnak, a beruházás nem jár környezetterheléssel. A pályázó fenntartó, azaz a Mezőgyáni Református Egyházközség érdekelt abban, hogy a projekt eredményeként a berendezési eszközökkel felszerelt gondozói irodahelyiség, az ételkiszállító gépjármű beszerzése, a gondozói kerékpár-flotta felállítása révén az ellátás minél színvonalasabb és hatékonyabb legyen. A fejlesztés konkrét célja: eszközbeszerzés (gépjármű, kerékpárok, gondozói irodahelyiség berendezése).

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018.06.30.

Projekt azonosító száma:

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00005