mine mærksager

Videreudvikling af EU i en mere socialdemokratisk retning

Vi skal flytte fokus fra arbejdskraftens frie bevægelighed til arbejdstagernes rettigheder.

Vi skal italesætte den utryghed og skepsis, som har bredt sig blandt almindelige EU-borgere.

Vi skal foreslå løsninger, som skaber tryghed og åbenhed, og som bekæmper social dumping i EU.


Bedre håndtering af tilstrømningen af flygtninge og immigranter gennem fælleseuropæiske løsninger

Vi skal hjælpe flygtninge og immigranter i nærområderne ved at yde fælleseuropæisk økonomisk bistand.

Gennem et øget handelssamarbejde med eksempelvis de nordafrikanske lande, støtter vi en stabil udvikling i disse områder.

De pågående forhandlinger mellem EU og Den Afrikanske Union om Marshall-hjælp er et godt eksempel på hjælp til selvhjælp.


EU skal være førende inden for klima- og miljøområdet

Vi skal sætte ambitiøse mål for at modsvare de menneskeskabte klimaforandringer.

Vi skal turde satse massivt på grøn energi.

Vores børn og børnebørn skal vokse op med meget mindre kemi i hverdagen.


Om mig

44 år

Medlem af partiet 25 år

Fagligt aktiv i HK

1. suppleant til Rudersdal Kommunalbestyrelse

Privatansat, salgssupporter og kundeservicemedarbejder, Molly Marais Kbh

Taler engelsk, tysk, fransk og italiensk

Bosiddende i Nærum, Rudersdal, Nordsjælland

Gift med Jakob siden 1996 og har tre børn på 11-19 år

Besøg mig på Facebook

Besøg mig på instagram