Навчально-методичний центр

Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури

Вас вітає методичний кабінет Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури!

Методична робота – один із важелів управління освітім процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи.

Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Основними цілями навчально-методичної роботи у коледжі є:

  • створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;
  • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи, одержання зворотної інформації про її результативність;
  • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;
  • систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;
  • розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання.