Методичний кабінет

Учитель, який хоче мати високі результати навчання, повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в основу організації спільної діяльності педагога і школярів на уроці. Справжній педагог повинен працювати на майбутнє.

В. Сухомлинський

Методична проблемна тема, над якою працює

педагогічний колектив:

Формування інноваційного освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства в умовах оновленого змісту освіти