พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ปี พ.ศ.2560)