Metodika MERRPS

e-learning

Návod na práci s e-learningem

E-learning se skládá z osmi kapitol, které můžete procházet v libovolném pořadí a kdykoli se k nim vracet. Ke zvládnutí lekce je potřeba prostudovat přiložený text a následně odpovědět na kvízové otázky. V prvních čtyřech teoretických kapitolách najdete navíc odkazy na zahraniční studie, videa a další rozšiřující materiály. Důležitou součástí školení je 7 kazuistik HoNOS, které najdete v šesté kapitole tohoto e-learningu. Na navazujícím setkání budou tyto kazuistiky diskutovány. V poslední kapitole najdete informace týkající se evaluace v CDZ, pro její zvládnutí není nutné absolvovat kvíz. Tato kapitola vám zůstane přístupná i po skončení školení, abyste mohli všechny důležité informace vždy rychle dohledat.

Celková doba potřebná ke zvládnutí celého školení je 16 hodin.