Di­gital Hu­man­it­ies

Hack­a­thon 2019


מורדים בחוקים ויוצאים מהקופסא!

ברוכים הבאים להאקתון מדעי הרוח הדיגיטליים

אתם מוזמנים להירשם לתחרות ההאקתון לשיתוף המונים במדעי הרוח

שתיערך בל"ג בעומר, 23-24.05.2019

תחרות מאתגרת ונושאת פרסים!