Zarządzanie komisją/kapitułą Stopnia

pwd. / phm. / HO / HR

kontakt: asterdrak@gmail.com

Problematyka

Zgłoszenia

Sekretarz musi ustalać terminy, umieszczać je na stronie przyjmować maile od kandydatów i na nie odpowiadać.

Próby

Sekretarz musi pilnować prób w trakcie, kontrolować wersje, stany realizacji i cały czas wiedzieć ile osób i kto robi stopnie. (A kto się spóźnia).

Pliki

Sekretarz musi pilnować wersji dokumentów wysyłanych mailem w różnych formatach i z losowymi nazwami.

Integracja działań

Sekretarz musi...

Konia z rzędem temu sprawdza podczas zamknięcia, czy kandydat wziął sobie do serca uwagi z otwarcia.

Czy na pewno MUSI? [ Może chce :) ]

Co proponujemy?

Obsługa Komisji

Spotkania

Kandydat może sam sprawdzić listę spotkań.

Rejestracje

System pozwala na rejestrację tyle kandydatów ile zmieści się w wybranych czasie - każda komisja ustala czas na kandydata.

Obsługa prób

Stany prób

Każda komisja ma swój określony diagram prób, czyli tagi opisujące każdą próbę. Tagi są jednak ułożone w strukturę - w skrócie - każda próba zaczyna jako nowa, potem może być zaakceptowana albo odrzucona, nowa próba może zostać zakończona (a nie zamknięta), próba otwarta rozkazem może zostać zamknięta pozytywnie, umorzona lub zamknięta negatywnie (w razie negatywnego odbioru przez kapitułę).

Każda kapituła może zdefiniować swój diagram przepływu.

Zgłoszenie Kandydata

Formularz dodawania próby

Kandydaci zgłaszają chęć otwarcia stopnia, dodają zadania i zapisują się na spotkanie samodzielnie.

Dodawanie zadań

Przed rejestracją na spotkanie kandydat musi dodać odpowiednią liczbę zadań.

Historia próby

Zmiany w próbie - od zatwierdzenia przez kandydata - są monitorowane, można też dodawać własne uwagi / notatki widoczne tylko dla kapituły lub też dla kandydata.

Dodawanie plików

Do próby można dołączać pliki, które są synchronizowane z dedykowanym folderze do Dysku Google kapituły.

Co jeszcze?


https://forms.gle/2eyhFUs2ofFEjk2j7

Informacja zwrotna

formularz

incoming+modorg-zaki-zaki-4187901-issue-@incoming.gitlab.com

Zgłaszanie poprawek - service desk

via email

https://goo.gl/jEb3Au

Instrukcja użytkownika

https://goo.gl/Zvsmbp

Instrukcja sekretarza

gitlab.com/modorg/zaki

Tabela rozwoju aplikacji

Demo

Serwery aplikacji w wersji testowej "śpią", w razie problemów prosimy o cierpliwość i odświeżenie strony.

login: admin@example.com

hasło: password