กลุ่มงานอายุรกรรม

อายุรกรรม

คือ การบริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยและรักษา รวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่จะคอยดูแลในการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ โดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคไต เป็นต้น