Warstwy Si-DLC

Jesteśmy JEDYNYM PRODUCENTEM na świecie oferującym implanty kostne pokryte warstwą Si-DLC


KORZYŚCI stosowania warstw Si-DLC:

 • Zwiększenie biotolerancji wszczepu
 • Zapobieganie migracji jonów metali ciężkich
 • do obszarów okołowszczepowych – brak występowania zjawiska metalozy
 • Bardzo wysoka odporność korozyjna wszczepionego implantu w środowisku tkanek i płynów ustrojowych organizmu
 • Zminimalizowanie niekorzystnych dla organizmu reakcji toksycznych i alergicznych, a przez to znaczące zmniejszenie powikłań pooperacyjnych


Dlaczego warstwy węglowe?

 1. Pozytywne wyniki badań realizowanych od wielu lat
 2. przez jednostki naukowo-badawcze na całym świecie
 3. Węgiel:
 • materiał w 100% biozgodny bez względu
 • na odmianę alotropową w jakiej występuje
 • wchodzi w skład każdego żywego organizmu
 • materiał nietoksyczny


Zalety stosowanej metody

 • Proces niskotemperaturowy – brak zmian strukturalnych, brak zagrożenia powstaniem korozji międzykrystalicznej
 • Uzyskanie warstwy węglowej i węglowo krzemowej o wysokiej czystości i jednorodności
 • Możliwość pokrywania implantów o przestrzennie rozbudowanej geometrii
 • Duża wydajność procesu – możliwość prowadzenia procesu dla kilkudziesięciu implantów jednocześnie
 • Możliwość wytwarzania warstwy na większości biomateriałów metalicznych


Krzem stymuluje proliferacje osteoblastów, zwiększa ekspresje genów odpowiadających za tworzenie kostnicy dzięki GMP-2 oraz może stymulować syntezę kolagenu typu I. W pierwszej fazie zrostu kostnego (faza zapalna) krzemowi przypisuje się jej stymulację.

Węgiel to podstawowy i niezbędny pierwiastek wchodzący w skład wszystkich związków organicznych. Stanowi ok. 18,5% masy ciała zdrowego człowieka.

MEDGAL Sp. z o.o.

16-001 Księżyno; Niewodnicka 26A

tel. +48 85 6632 344 | fax +48 85 6632 622