IFRS

Amit kínálunk önnek:

 • Részvétel és együttműködés könyvvizsgálatban
 • IFRS könyvelési rendszer kialakítása, a meglévő felülvizsgálata
 • Teljes körű könyvelés, adóbevallások, éves beszámolók elkészítése
 • Alapos, folyamatos tájékoztatás a társaság számviteli helyzetéről
 • Ügyviteli rendszer kialakítása, tanácsadás
 • Számviteli átvilágítás
 • Számviteli tanácsadás
 • Jelentések készítése az ügyfél, illetve hatóságok részére
 • Kihelyezett könyvelői csoport
 • Számviteli részfeladatok ellátása – kihelyezett kollégákkal
 • IFRS szerinti beszámoló készítése, ellenőrzése
 • Egyszeri vagy rendszeres riportok elkészítése

A Jó megoldásért görgessen tovább

Írjon nekünk most

info@mcna.hu


www.nav.gov.hu


2016. január 1-jétől a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 9/A. §-a, 114/C. §-a, valamint 177. § (53) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy meghatározott vállalkozások bejelentsék az állami adóhatósághoz azt, ha éves beszámolójukat a jövőben (vagy 2016. január 1-jétől) nem a hazai számviteli szabályok, hanem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) igénybevételével készítik el.

A bejelentéssel összefüggésben fontos:

Az Sztv. 114/C. § (1) és (4) bekezdése alapján az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására történő áttérés feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentéssel, melyet a bejelentéshez szükséges csatolni. Erre mind az elektronikus, mind a papír alapon benyújtott adatlapok esetén lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgálói jelentés hiányában (a kibocsátott hiánypótlási felhívás esetleges eredménytelensége esetén) az illetékes igazgatóság a bejelentés nyilvántartásba vételét elutasítja.

• Az áttérést az Sztv. 114/C. § (4) bekezdése alapján legalább 90 nappal az áttérést megelőzően kell bejelenteni az állami adóhatósághoz.

Kivétel:

Kivételt képez a 2. pont alól, ha az Sztv. 9/A. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás az IFRS-ek alkalmazását 2016. január 1-ével szándékozik bejelenteni. Ebben az esetben az adatlapot 2016. január 15-ig terjedő határidőn belül kell benyújtani a NAV illetékes adó- és vámigazgatóságához az Sztv. 177. § (53) bekezdése alapján.

Az Sztv. 114/C. § (3) bekezdése alapján az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés napja az első IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti évének első napja. Eltérő üzleti év esetén tehát az IFRS-ek alkalmazásának kezdő időpontja nem január 1., hanem az eltérő üzleti év 1. napja lesz.

Az Sztv. alapján lehetőség nyílik arra is, hogy az IFRS alkalmazását választó vállalkozás törölhesse téves bejelentését vagy a jövőre nézve bejelenthesse visszatérését a hazai számviteli szabályok alkalmazására, melyet szintén a fenti adatlap alkalmazásával, a megfelelő mezőben elhelyezett „U” illetve „T” jelzéssel jelezhet.


16AHIFRS nyomtatványkitöltő program telepítése [186 KB]

Verzió: 2.0, 2016.05.03. https://www.nav.gov.hu/content/versions?contentid=5363859

16AHIFRS aktív súgó telepítése [175 KB]

https://www.nav.gov.hu/data/cms404432/NAV_doc_16ahifrs.jnlp

Verzió: 2.0, 2016.05.03.


Jó Megoldás:

 • Együtt gondolkodunk önnel az Ön érdekében,
 • Kialakítjuk IFRS rendszerét
 • Alapos, folyamatos tájékoztatást nyújtunk a társaság számviteli helyzetéről,
 • Segítünk a pályázatokban, banki tenderekben,
 • Teljes körű munkaköri javaslatokat készítünk,
 • A lojalitásunkra számíthat

Írjon nekünk most és további szép napot.

Üdvözlettel

info@mcna.hu

További együttműködési, kapcsolódási lehetőségeket találhat oldalunkon.

Jó böngészést kívánunk, várjuk szíves visszajelzését.