วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน 2563

โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน 2563 (Summer Music Camp 2020) “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น” โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายพัฒนาการศึกษาดนตรีอย่างจริงจัง โดยพัฒนาศักยภาพของคนดนตรีทั้งนักเรียนและครูดนตรี เพราะเชื่อว่าครูเก่งนักเรียนเก่ง ได้พัฒนาด้านอาคารเรียน เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ให้ความสำคัญกับเยาวชน เพราะการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” เป็นการสร้างอนาคตที่เจริญงอกงามให้สังคมไทย จึงมุ่งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายโครงการ

โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน (Summer Music Camp) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ไปจนถึงการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและจิตใจโดยผ่านกิจกรรมดนตรี โครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ สร้างเครือข่าย และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน เพื่อสร้างความผาสุขให้กับสังคมส่วนรวม โดยสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่เยาวชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เกิดกระบวนการคิดทางดนตรี สามารถนำเอาความรู้และทักษะทางดนตรีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แล้วนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 16 (2547-2563) โดยเปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศ เด็กทุกคนที่ผ่านการเข้าค่ายจะได้รัประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายนี้ไม่ได้มุ่งสร้างนักดนตรีมืออาชีพ แต่หวังได้เด็กธรรมดา ๆ คนหนึ่งสามารถหาความสุนทรีให้กับชีวิตได้ และมุ่งฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ได้สำรวจ ได้ค้นคว้า ทดลองนำเอาเสียงที่ผ่านการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการแสดงออกให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้

สำหรับในปีนี้ พ.ศ. 2563 โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม โดยระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม จัดค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน และเดินทางในวันที่ 28 มีนาคม ไปจัดค่ายและแสดงคอนเสิร์ตที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนกิจกรรมนค่ายมีหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความน่าสนใจไม่ให้น้อง ๆ เบื่อหน่ายในการเรียน มีกระบวนการเรียนรู้ให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการฝึกฝน ประกอบด้วยวิชาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง วิชาทักษะการรวมวง และวิชา Creative for Musicianship ซึ่งทั้ง 3 วิชานี้มีวัตถุประสงค์สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ได้แก่ การฟัง การร้อง การเล่น การสร้างสรรค์ การอ่าน และการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของนักดนตรีที่ดี (Musicianship)

กำหนดการรับสมัคร

    1. ประกาศรายละเอียดการออดิชั่น ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
    2. เปิดรับสมัครทางออน์ไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
    3. ปิดรับสมัคร ในวันอาทิคย์ที่ 15 มีนาคม 2563

สถานที่จัดค่าย

ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ตั้งอยู่ที่ซอยตะวันรอน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นที่พักส่วนตัวของทางธนาคาร มีบรรยากาศร่มรื่น ห้องพักสะอาดวิวมุมทะเลสวยงามทุกห้อง ปลอดภัย สระว่ายน้ำระบบเกลือสะอาด สนามเทนนิส อาหารอร่อย มีพื้นที่ทำกิจกรรมมากมาย มีห้องประชุมเล็ก-ใหญ่หลายห้อง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลาผู้เข้าออกสถานที่ต้องแลกบัตร จึงเหมาะสมอย่างมากในการจัดค่ายดนตรี สามารถซ้อมดนตรีดังๆได้เต็มวัน (คลิกดูแผนที่)

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ เรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นอาคารไม้สักหรู เปี่ยมด้วยรสนิยม ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ความเขียวขจีของแมกไม้ ที่ให้บริการทั้งที่พักสะดวกสบาย นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นแหล่งสร้างความเคลื่อนไหวของธุรกิจดนตรี (คลิกดูแผนที่)

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สถานที่แสดงคอนเสิร์ตผลงานค่ายในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. MACM Hall เป็นหอแสดงดนตรี ขนาดความจุ 353 ที่นั่ง และพื้นที่สนับสนุนด้านหลังเวที พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแสดงดนตรีเป็นหลัก ภายในหอแสดงดนตรีจึงถูกออกแบบเวทีให้เป็นรูปแบบ Open Stage โดยให้พื้นที่เวทีของนักดนตรีและที่นั่งของผู้ฟังอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อความเหมาะสมในเรื่องระบบอุโฆษวิทยา สถานที่นี้มีระบบอุโฆษ (Adjustable Acoustic) ดีที่สุดในประเทศแห่งหนึ่ง จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนค่าย และผู้ปกครองที่จะได้ชมการแสดงของเด็กๆ บนเวทีแห่งนี้

ติดต่อเรา

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน

เลขที่ 991 ชั้น 4A ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A 5-6 ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น. โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547

อีเมล: mcgpcamp@gmail.com


สามารถติดตามข่าวสารของค่ายได้ที่

Facebook ID : MCGP Summer Music Camp

Instagram ID : mcgp_summer_music_camp

Youtube ID : MCGP Summer Music Camp