🏠 BoomTaal

  Notatie voor talige structuren

De hond beet

De kruinse matrixnotatie leent zich bij uitstek voor het afbeelden van talige structuren.

Lees meer over Kruin's variant van de linguistic tree, ≡de matrixZin≡.

Zinsbouw en woordvolgorde, en zelfs de  ≡Logical Form≡ in één enkel plaatje!

En:

Volgens Kruin is elke taaluiting, afgerond of gedeeltelijk gerealiseerd,

het resultaat van/te noteren als horizontale projectie: de  ≡Lexical Form