'n boomstructuur als onderstaande

laat zich vertalen naar minstens twee rasterbomen:

Elke rasterKnoop heeft typisch twee eigen tralies.

De rasternotatie maakt eenduidige projectie mogelijk op de (veronderstelde) assen, horizontaal en verticaal.

Merk op dat projectie doorgaans aangrijpt op een subset van de knopen in de boom.

Het gaat dan om

-projectie van de eindknopen

-projectie van de vertakkende knopen.

Projectie resulteert in een specifieke volgorde van de geprojecteerde knopen, en in specifieke afstanden tussen de knopen op de as.

Anders dan het innerlijke object zijn de geprojecteerde structuren wel zichtbaar van buitenaf. Ze geven de innerlijke structuur een uiterlijke gedaante, vorm.

Merk op dat zo'n Form geheel en alleen informatie toont die ook al in de (boom)structuuer is vervat.

Dat gaat niet alleen de eigenschappen (attributen) van de betreffende knopen, maar ook over de volgorde van en afstand tussen twee van die. Ook die info zit al in de boom.

Meer over de lexicale, syntactische en semantische vorm in MatrixZin

Kruin's rasterTaal gebruikt projectie met name om woordvolgorde, zinsbouw en Logical Form af te beelden.