ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ จันทเขตผู้อำนวยการโรงเรีียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

>> รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน <<

วันที่ 15 ก.ค. 62 - 12 ส.ค. 62

>> สอบแข่งขัน <<

ในวันที่ 24 ส.ค. 62

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน คลิกที่นี่

กลุ่มไลน์ mathtest@pwk

เกียรติบัตร

กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ระดับชั้น ม. ต้น

ได้รับรางวัล /เข้าร่วมแข่งขัน

ระดับชั้น ม.ปลาย

ได้รับรางวัล / เข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท

ระดับชั้น ม. ต้น

ได้รับรางวัล/เข้าร่วมแข่งขัน

ระดับชั้น ม.ปลาย

ได้รับรางวัล/ เข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ

ระดับชั้น ม. ต้น

ได้รับรางวัล / เข้าร่วมแข่งขัน

ระดับชั้น ม.ปลาย

ได้รับรางวัล / เข้าร่วมแข่งขัน

ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัด กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ ทั้งนี้ได้รับความสนใจ จากนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 154 คน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP และโปรแกรม GeoGebra ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 15- 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ดูภาพเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image