คณิตศาสตร์ By ครูเบส

"Knowledge Is Endless To Learn" >>> "การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด"

การเรียนการสอนช่องทางออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน

เรื่องการหารเศษส่วน

เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


Cr. ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน

เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Cr : ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน