Análise

2º Bacharelato Científico - Tecnolóxico

Algunhas funcións exponenciais (1, 2) e logarítmicas (1, 2) representadas