ABAU en Galicia

2º Bacharelato Científico - Tecnolóxico

 • A partir do 2017 enfrontamos a ABAU (LOMCE), e a información de referencia podes atopala recopilada na páxina web da CIUG.
 • Enlazo aquí unha páxina web que recolle as ponderacións de todas as universidades.
 • As características e o deseño das probas ABAU están rexidas pola matriz de especificacións, que podes consultar aquí para a materia de Matemáticas II.
 • En Matemáticas II, a información concernente á proba do curso 2018-2019 está resumida aquí, e está toda recollida aquí. En concreto:
  1. Características e criterios xerais.
  2. Orientacións xerais.
  3. Modelo de exame (a táboa da distribución normal está incluída).
 • Os exames de convocatorias anteriores (dende o ano 2001) podes consultalos aquí. Ademais dos enunciados podes consultar tanto os criterios de avaliación / corrección como as solucións aos exercicios.

Ademais, podes ver algúns exames resoltos da EBAU (anteriormente PAEU) de Castilla y León.