Repaso

2º Bacharelato Ciencias Sociais

  • Aquí tes dúas pequenas coleccións de problemas sen resolver:

Repaso de Álxebra

Repaso de Análise e Probabilidade

  • E aquí unha colección grande de problemas resoltos que cobre todos os temas (aínda que non todos os contidos) do curso:

Colección de exercicios