Exames e boletíns

2º Bacharelato Ciencias Sociais

BOLETÍNS RESOLTOS

EXAMES RESOLTOS

  • Parcial 1ª avaliación
  • Trimestral 1ª avaliación
  • Parcial 2ª avaliación
  • Trimestral 2ª avaliación
  • Trimestral 3ª avaliación