Análise

2º Bacharelato Ciencias Sociais

Algunhas funcións exponenciais (1, 2) e logarítmicas (1, 2) representadas