Exames e boletíns

1º Bacharelato Científico - Tecnolóxico

PROBLEMAS RESOLTOS

Trátase dunha colección de problemas resoltos por tema, están sacados dun libro de texto antigo da editorial SM. Están en castelán.

BOLETÍNS RESOLTOS

EXAMES RESOLTOS

  • Parcial 1ª avaliación
  • Trimestral 1ª avaliación
  • Parcial 2ª avaliación
  • Trimestral 2ª avaliación
  • Parcial 3ª avaliación
  • Trimestral 3ª avaliación